Wpis

Pożar instalacji elektrycznych

Nawet z powodu drobnej usterki może dojść do zapalenia się urządzenia lub instalacji elektrycznej. Najpierw należy odłączyć samo urządzenie od prądu. Ogień urządzeń elektrycznych gasi się specjalnymi gaśnicami pianowymi. Dobrze zabezpieczyć miejsce pożaru i dokonać szczegółowego przeglądu instalacji przed jej ewentualnym ponownym uruchomieniem. Zaleca się wymianę wszystkich podejrzanych elementów.

Elektrobud dokonuje przeglądów i pomiarów elektrycznych w Łodzi i okolicach od lat. Polecamy nasze usługi!